Η συρματοκοπή διαμαντέ ως μοντέρνα μέθοδος εκμετάλλευσης μαρμάρων σήμερα και η μελλοντική εξέλιξη της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η συρματοκοπή διαμαντέ ως μοντέρνα μέθοδος εκμετάλλευσης μαρμάρων σήμερα και η μελλοντική εξέλιξη της

Δημοθύρας, Ελιβέριος

Στην εργασία αυτή γίνεται μία εκτενής αναφορά στην χρήση του αδαμαντοφόρου σύρματος στον τομέα της κοπής αλλά και επεξεργασίας τόσο δομικών και διακοσμητικών λίθων όσο και στην σύγχρονη εφαρμογή της συρματοκοπής διαμαντέ ως μιας μεθόδου κοπή, διαμόρφωσης και καθαίρεσης κατασκευών απαρτιζόμενων από μπλοκ σκυροδέματος. Βεβαίως ο μεγαλύτερος τομέας εφαρμογής της μεθόδου είναι αναμφισβήτητα ο χώρος της εξόρυξης και διαμόρφωσης των μαρμάρων όπου η μέθοδος κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια έχοντας σχεδόν ολοκληρωτικά αντικαταστήσει τις παλαιότερες και πλέον απαρχαιωμένες μεθόδους η κυριότερη εκ των οποίων είναι η χρήση εκρηκτικών υλών και μιγμάτων. Επιπροσθέτως, την τελευταία δεκαετία υπάρχει ένα νέο πεδίο εφαρμογής για την μέθοδο αυτή που αφορά την εξόρυξη πετρωμάτων μεγαλύτερης ειδικής σκληρότητας από αυτή του μαρμάρου όπως είναι οι γρανίτες, ενώ νέα τροπή δίνεται στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις όπως π.χ. στην εξόρυξη ορυκτού άλατος όπου η μέθοδος της συρματοκοπής συνιστά ασυναγώνιστο όπλο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.