Λιγνίτης Μεγαλόπολης.Εκμετάλευση-περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Λιγνίτης Μεγαλόπολης.Εκμετάλευση-περιβάλλον

Δουμάζος, Χρηστός

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αρχικό σκοπό να τονίσει το γεωλογικό ενδιαφέρον του ατμοηλεκτρικού σταθμού του Α.Η.Σ Μεγαλόπολης αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής όπως η γεωμορφολογία, τεκτονική κ.α. Στο κομμάτι της γεωλογίας περιγράφονται αναλυτικά τα στρωματά από τα οποία αποτελούνται τα κοιτάσματα των ορυχείων καθώς και οι γύρω περιοχές. Στην συνεχεία δίδονται όλα τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη Μεγαλόπολης όπως και η αυτανάφλεξη αυτού. Η εκμετάλλευση και η μέθοδος εξόρυξης περιγράφονται στο πιο κάτω μέρος της εργασίας . Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρεται ο τρόπος που εξορύσσεται ο λιγνίτης, τα μηχανικά μέσα που συντελούν σε αυτή, και η διαίρεση των κοιτασμάτων σε τομές. Οι ετήσιες ποσότητες εξορυσσόμενου λιγνίτη, οι ποσότητες προς εξόρυξη μέχρι το πέρας της εκμετάλλευσης οι εσωτερικές , και οι εξωτερικές αποθέσεις λιγνίτη και άγονων υλικών περιγράφονται στη συνεχεία. Εκτός του γεωλογικού τμήματος της εργασίας σκοπός της άσκησης είναι να αναφέρω και τον περιβαλλοντικό τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.