Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείρηση των εκπομπών αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείρηση των εκπομπών αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Ψυχογιού, Κατερίνα

Στα πλαίσια της προσπάθειας για «χαλιναγώγηση» του φαινομένου του θερμοκηπίου, θεσπίστηκαν κάποιοι κανόνες, με βασικό γνώμονα την καταπολέμηση του φαινομένου, με όσο το δυνατόν ποιο συμφέροντες, οικονομικούς, όρους. Έτσι, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Κορυφής στο Ρίο το 1992 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στην συνέχεια υπεγράφη το Πρωτόκολλο του Κιότο, το 1997, το οποίο περιλαμβάνει μετά από την επικύρωσή του ακριβέστερες και περιοριστικές δεσμεύσεις για τις βιομηχανικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε. Ε.) δεσμεύτηκε καταρχήν να σταθεροποιήσει τις εκπομπές του CO2 κατά το 2000 στα επίπεδα του 1990, και εν συνεχεία να μειώσει συνολικά τις εκπομπές των αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατά την περίοδο 2008 – 2012, κατά 8% συγκριτικά προς το επίπεδο του 1990, αναλαμβάνοντας δηλαδή τη δέσμευση για μειώσεις 346 εκατομμυρίων τόνων CO2. Κατόπιν αυτού, μια συμφωνία εσωτερικού επιμερισμού του εν λόγω φορτίου συνήφθη εντός της Ε. Ε. Βάση αυτής η Γερμανία έχει την υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές της κατά 21%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 12,5%, ενώ η Γαλλία και η Φινλανδία καλούνται να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Αέρας - Μόλυνση
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.