Ποιότητα λιγνίτη και εκπομπές στερεών σωματιδίων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για την περίοδο 2000-2003

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ποιότητα λιγνίτη και εκπομπές στερεών σωματιδίων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για την περίοδο 2000-2003

Σαββάκη, Μαρία

Τα τελευταία 50 χρόνια η ανάπτυξη της Ελλάδας στηρίχθηκε κυρίως στην παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση των λιγνιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση της ποιότητας του λιγνίτη τροφοδοσίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και των εκπομπών στερεών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Ο λιγνίτης ο οποίος χρησιμοποιείται στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου προέρχεται κυρίως από το ορυχείο Νοτίου Πεδίου και ως εκ τούτου η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου λιγνίτη έχει άμεση σχέση με την ποιότητα του λιγνίτη του Νοτίου Πεδίου. Το λιγνιτικό κοίτασμα του Νοτίου Πεδίου η εκμετάλλευση του οποίου άρχισε το 1979, αποτελεί το μεγαλύτερο λιγνιτικό κοίτασμα της χώρας με τεράστια σημασία για την Εθνική Οικονομία. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει την πλέον σημαντική πηγή τροφοδοσίας λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας τροφοδοτώντας τον μεγαλύτερο ΑΗΣ της χώρας τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου. Ως εκ τούτου η καλύτερη γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών του χαρακτηριστικών αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ορθολογική εκμετάλλευσή του, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της παραγόμενης κιλοβατώρας λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα οικονομικά στοιχεία και τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Αέρας - Μόλυνση
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.