Ποιότητα λιγνίτη και εκπομπές στερεών σωματιδίων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για την περίοδο 2000-2003

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Ποιότητα λιγνίτη και εκπομπές στερεών σωματιδίων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για την περίοδο 2000-2003

Σαββάκη, Μαρία

Τα τελευταία 50 χρόνια η ανάπτυξη της Ελλάδας στηρίχθηκε κυρίως στην παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση των λιγνιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση της ποιότητας του λιγνίτη τροφοδοσίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και των εκπομπών στερεών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Ο λιγνίτης ο οποίος χρησιμοποιείται στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου προέρχεται κυρίως από το ορυχείο Νοτίου Πεδίου και ως εκ τούτου η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου λιγνίτη έχει άμεση σχέση με την ποιότητα του λιγνίτη του Νοτίου Πεδίου. Το λιγνιτικό κοίτασμα του Νοτίου Πεδίου η εκμετάλλευση του οποίου άρχισε το 1979, αποτελεί το μεγαλύτερο λιγνιτικό κοίτασμα της χώρας με τεράστια σημασία για την Εθνική Οικονομία. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει την πλέον σημαντική πηγή τροφοδοσίας λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας τροφοδοτώντας τον μεγαλύτερο ΑΗΣ της χώρας τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου. Ως εκ τούτου η καλύτερη γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών του χαρακτηριστικών αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ορθολογική εκμετάλλευσή του, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της παραγόμενης κιλοβατώρας λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα οικονομικά στοιχεία και τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Αέρας - Μόλυνση
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)