Η ανάκτηση του αλουμίνιου = Τhe retrieval of aluminium

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η ανάκτηση του αλουμίνιου = Τhe retrieval of aluminium

Μπάρλα, Ελένη

Σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου η εξοικονόμηση πλουτοπαραγωγικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία θα έπρεπε κανείς να τονίσει, ιδιαίτερα, τα οικολογικά πλεονεκτήματα του αλουμινίου. Το αλουμίνιο είναι ιδανικό υλικό για ανακύκλωση γιατί: Μπορεί να διαχωριστεί εύκολα από τα άλλα υλικά και έτσι η διαλογή του δεν απαιτεί υψηλό κόστος. Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ως εισαγωγή, αναφέρουμε κάποια ιστορικά στοιχεία και στη συνέχεια αναλύουμε τις ιδιότητες του μετάλλου, στοιχεία αγοράς, τρόπους παρασκευής και επεξεργασίας του αλουμινίου. Τελικά, αναλύουμε την ανάκτηση του αλουμινίου, τους τρόπους πραγματοποίησης , χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η ανάκτηση του αλουμινίου με κύρια αναφορά στην Ελλάδα καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάκτησης του αλουμινίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αειφορική ανάπτυξη
Αλουμίνιο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.