Αποκατάσταση περιβάλλοντος σε λατομείο αδρανών υλικών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2006 (EN)
Αποκατάσταση περιβάλλοντος σε λατομείο αδρανών υλικών

Κηρήθρας, Νικόλαος
Βασιλούδης, Νικόλαος

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας" καθώς με βάσει τον πίνακα 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 και αφορά το υπό εκμετάλλευση λατομείο αδρανών ασβεστόλιθου στη θέση Μπογαζάκι, Δήμου Αλιβερίου Ν. Ευβοίας. Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του Λατομείου καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών με μέτρα προστασίας και αποκατάστασης, όπως τη δημιουργία βαθμίδων στις οριακές θέσεις του λατομείου και τη δενδροφύτευση των περιοχών, όπου έχει τελειώσει η εκμετάλλευση. Στη μελέτη εξετάζονται διεξοδικά οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη του ορυχείου στο περιβάλλον και υποδεικνύονται οι τρόποι και μέθοδοι ούτως ώστε αύτες να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Επίσης εξετάζονται οι ενναλακτικές λύσεις και γενικότερα τα οφέλη της περιοχής από την ενεργοποίηση του εξεταζόμενου λατομείου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Περιβάλλον - Μόλυνση
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)