Το έργο της Αττικής οδού: οφέλη, επιπτώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το έργο της Αττικής οδού: οφέλη, επιπτώσεις

Σγάντζου, Βασιλική

Η Αττική Οδός είναι ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο έργο μήκους 65 χλμ. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Για την κατασκευή και την λειτουργία της Αττικής Οδού χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογικά σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι. Η κίνηση των οχημάτων, η ομαλή λειτουργία και η συντήρηση του αυτοκινητόδρομου ελέγχεται από το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του έργου, ήταν η καταπολέμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι, ιδιαίτερη φροντίδα και ευαισθησία υπήρξε στους τομείς της ηχορύπανσης, στην αποκατάσταση λατομείων – αναδάσωσης, στη δημιουργία ψυχαγωγικών πάρκων, καθώς και στην προστασία του οικοσυστήματος. Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε στους τομείς της αντιμετώπισης του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αφού τα επιτρεπτά όρια των τιμών έχουν αυξηθεί σημαντικά στις μέρες μας. Ένα από τα μέτρα προστασίας του θορύβου, που τέθηκε σε εφαρμογή ήταν τα ηχοπετάσματα, των οποίων η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το είδος και το υλικό κατασκευής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Αυτοκίνητα - Μόλυνση
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.