Ψηφιοποίηση χαρτών και κατασκευή ψηφιακού μοντέλου εδάφους ευρύτερης περιοχής Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ψηφιοποίηση χαρτών και κατασκευή ψηφιακού μοντέλου εδάφους ευρύτερης περιοχής Κοζάνης

Αργύρης, Γεώργιος

Στις μέρες μας σχεδόν όλα γίνονται με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της μετατροπής των πληροφοριών που υπάρχουν σε έντυπη μορφή σε μια μορφή αναγνωρίσιμη από τους Η/Υ, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους με αυτούς. Η μετατροπή αυτή ονομάζεται ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με τον τύπο τους. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθεί η διαδικασία της σάρωσης, για τον εξοπλισμό που χρειάστηκε, για τους χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν, την επιλογή των παραμέτρων σάρωσης, όπως η επιλογή της ανάλυσης και τον τύπο αρχείου που θα αποθηκ ευτεί η σαρωμένη εικόνα‐χάρτης. Στο δεύτερο κεφαλαίο θα εξηγηθεί η επεξεργασία της εικόνας που είναι η μετατροπή της σε ασπρόμαυρη, η μετατροπή της σε bitonal (διτονική), ο καθαρισμός της από το θόρυβο ή από την κακή εκτύπωση ή ακόμα και την κακή ποιότητα της σάρωσης και τέλος την αναστροφή ασπρόμαυρου. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τη γεωαναφορά εικόνας όπου θα γίνει η εισαγωγή της στο σχέδιο και θα της δοθεί θέση και κλίμακα, στη συνέχεια θα γίνει ο συσχετισμός σημείων και τέλος θα γίνει διόρθωση των παραμορφώσεων της εικόνας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφαίρετε στην ψηφιοποίηση των ισοϋψών. Αρχικά θα εξεταστούν οι ρυθμίσεις του χάρτη, στη συνέχεια την διαδικασία μετατροπής του ψηφιδωτού σε διανυσματικό και την αποθήκευση σε επίπεδα (layers).

Thesis
NonPeerReviewed

Εδαφολογία
Ψηφιακή ανάλυση
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.