Βαθιές θεμελιώσεις.Θεμελιώσεις με πασσάλους = Deep piled foundations

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βαθιές θεμελιώσεις.Θεμελιώσεις με πασσάλους = Deep piled foundations

Σκεντερίδου, Παρθένα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις «Βαθιές Θεμελιώσεις» με δομικό στοιχείο τον «Πάσσαλο». Συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι κατηγορίες των πασσάλων ανάλογα τον τρόπο κατασκευής τους, ακόμη τα υλικά των πασσάλων, της μεθόδους έμπηξης πασσάλων, τον τρόπο που μεταφέρουν τα φορτία και τον τρόπο καταπόνησης τους. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εργασίας είναι οι δοκιμαστικές φορτίσεις των πασσάλων. Ακόμη θα γίνει αναφορά και ανάλυση για τους προκατασκευασμένους πασσάλους και φρεατοπασσάλους, για της πασσαλοσανίδες καθώς και για τα προεντεταμένα αγκύρια. Είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι κατασκευαστικοί κανόνες για την σωστή μελέτη της θεμελίωσης με πασσάλους, για το σκυρόδεμα πασσάλων και κεφαλόδεσμων, για τον ποιοτικό έλεγχο σκυροδέματος, τους σιδηρούς οπλισμούς των πασσάλων, για τον οπλισμό και την σκυροδέτηση πασσάλων (κ.τ.λ).

Thesis
NonPeerReviewed

Θεμελιώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.