Βαθιές θεμελιώσεις.Θεμελιώσεις με πασσάλους = Deep piled foundations

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Βαθιές θεμελιώσεις.Θεμελιώσεις με πασσάλους = Deep piled foundations

Σκεντερίδου, Παρθένα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις «Βαθιές Θεμελιώσεις» με δομικό στοιχείο τον «Πάσσαλο». Συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι κατηγορίες των πασσάλων ανάλογα τον τρόπο κατασκευής τους, ακόμη τα υλικά των πασσάλων, της μεθόδους έμπηξης πασσάλων, τον τρόπο που μεταφέρουν τα φορτία και τον τρόπο καταπόνησης τους. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εργασίας είναι οι δοκιμαστικές φορτίσεις των πασσάλων. Ακόμη θα γίνει αναφορά και ανάλυση για τους προκατασκευασμένους πασσάλους και φρεατοπασσάλους, για της πασσαλοσανίδες καθώς και για τα προεντεταμένα αγκύρια. Είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι κατασκευαστικοί κανόνες για την σωστή μελέτη της θεμελίωσης με πασσάλους, για το σκυρόδεμα πασσάλων και κεφαλόδεσμων, για τον ποιοτικό έλεγχο σκυροδέματος, τους σιδηρούς οπλισμούς των πασσάλων, για τον οπλισμό και την σκυροδέτηση πασσάλων (κ.τ.λ).

Thesis
NonPeerReviewed

Θεμελιώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)