Μελέτη της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων των Σερρών και αξιολόγηση του περιβάλλοντος μετά την λειτουργία της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων των Σερρών και αξιολόγηση του περιβάλλοντος μετά την λειτουργία της

Τσιβελή, Δήμητρα
Μιχαλοπούλου, Παναγιώτα

Τα τελευταία χρόνια τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν ένα μέρος της συνολικής κοινωνικής προσπάθειας για την λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων στην αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, χωρίζονται τα απόβλητα σε κατηγορίες και καταγράφονται τα βασικά και επιμέρους χαρακτηριστικά τους (φυσικά, χημικά, βιολογικά). Στο επόμενο κεφάλαιο ορίζονται οι μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια). Ακολουθεί η περιγραφή των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής όπου θα εγκταστασθεί βιολογικός καθαρισμός αλλά και της περιοχής στις Σέρρες ειδικότερα. Κατόπιν καταγράφονται τα προβλήματα και προτείνονται λύσεις. Στο τέλος αξιολογείται η μονάδα και παρατίθενται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική
Λύματα - Καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.