Κύκλος εργασίας στο λατομείο της έργον Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κύκλος εργασίας στο λατομείο της έργον Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

Σιμηχανίδης, Γεώργιος

Η μεταλλεία μπορεί να έχει τα δυσμενή αποτελέσματα στην περιβάλλουσα επιφάνεια και το υπόγειο νερό εάν τα μέτρα προστασίας δεν ασκούνται. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αφύσικα υψηλές συγκεντρώσεις μερικών χημικών στοιχείων σε μια σημαντικά μεγάλη περιοχή της επιφάνειας ή της υποεπιφάνειας. Η μεταλλεία άνθρακα για παράδειγμα απελευθερώνει περίπου είκοσι τοξικές χημικές ουσίες συνδυασμένη με τα αποτελέσματα του νερού και των νέων "καναλιών" που δημιουργούνται για να ταξιδέψει, να συλλεχθεί μέσα και να έρθει σε επαφή με αυτές τις χημικές ουσίες, μια κατάσταση δημιουργείται,όπου μπορεί να εμφανιστεί μόλυνση μεγάλης κλίμακας. Στα καλά οργανωμένα ορυχεία υδρολόγοι και γεωλόγοι λαμβάνουν προσεκτικά μέτρα για να μετριάσουν οποιοδήποτε τύπο μόλυνσης ύδατος που θα μπορούσε να προκληθεί.Οι πέντε κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν τη ροή του νερού στα ορυχεία είναι: συστήματα παρεκτροπής, λίμνες συγκράτησης,συστήματα άντλησης υπόγειων νερών, συστήματα αποξηράνσεων κάτω από την επιφάνεια,και υδατοπαγίδες κάτω από την επιφάνεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.