Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Παρόν και μέλλον στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Παρόν και μέλλον στην Κρήτη

Βεϊσσάκη, Ειρήνη

Τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετός λόγος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και για την αξιοποίηση τους. Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον. Είναι οι πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα, αστικά απορρίματα, γεωθερμική και κυματική ενέργεια) καθώς και τα πλεονεκτήματα καιτα μειονεκτήματά τους. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφεται η παραγωγή ενέργειας μέσω των ανενεώσιμων πηγών στην Κρήτη και πως μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Βιομάζα, Ενέργεια από
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.