Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σε βιομηχανίες επεξεργασίας μαρμάρων και αδρανών υλικών του Νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σε βιομηχανίες επεξεργασίας μαρμάρων και αδρανών υλικών του Νομού Κοζάνης

Συκούδη, Άννα

Η πτυχιακή εργασία με τίτλο, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αδειοδότηση ορισμένων επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναφορά στη νομοθεσία και ειδικότερα στο Νόμο Ν.3325/2005, καθώς και την εξέταση τεσσάρων περιπτώσεων – βιομηχανιών, των βιομηχανιών επεξεργασίας μαρμάρων « Παπανίκος – Νάτσος Ο.Ε» και «Αφοί Γ. Νακόπουλοι Ο.Ε» και των βιομηχανιών επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστηροτριβεία) Τεχνομπετόν Α.Ε και Μπετοκάτ Α.Ε, οποίες είναι εγκατεστημένες στο Νομό Κοζάνης. Επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας, ενώ περιλαμβάνονται και εξειδικευμένες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν συνήθως κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης, ενώ χρήσιμα στοιχεία παρουσιάζονται και στο παράρτημα που περιέχει σχετικά έγγραφα και φωτογραφίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο
Βιομηχανία
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.