Μελέτη συντήρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων και ευρύτερης περιοχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη συντήρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων και ευρύτερης περιοχής

Κουτσομπλή, Ευαγγελία

Η συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική δραστηριότητα, η ανάπτυξη των πόλεων, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η αύξηση του πληθυσμού συντελούν στη συνεχή ζήτηση νερού αλλά και στην αύξηση των ποσοτήτων που απορρίπτονται στο περιβάλλον, με άμεση συνέπεια σοβαρότατες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα. Ειδικότερα οι μεγάλες ποσότητες των υγρών αποβλήτων μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και σε πολλές περιπτώσεις η άντληση νερού για ύδρευση γίνεται προβληματική λόγω της συσσώρευσης επιβλαβών μικροοργανισμών. Επίσης οι ακτές της χώρας μας λόγω της μόλυνσης των ποταμών από λύματα βιοτεχνιών, βιομηχανιών, γεωργικών φαρμάκων και οικισμών είναι ορισμένες φορές ακατάλληλες για αξιοποίηση. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σπουδαιότητα του νερού και στις χρήσεις του. Ακολουθεί η περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με την προέλευση και χρήση του νερού. Παρακάτω περιγράφεται η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού γενικά και πιο συγκεκριμένα στη Λαμία. Καταγράφονται τα υδατικά διαθέσιμα στην περιοχή και προτείνεται ένα σχέδιο ανασχεδιασμού των αγωγών. Στο τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Ύδρευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.