Ο κύκλος ζωής του Α.Σ.Π - Δ.Ε.Η Καλύμνου: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διαχείριση υλικών παράγωγης ρεύματος.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο κύκλος ζωής του Α.Σ.Π - Δ.Ε.Η Καλύμνου: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διαχείριση υλικών παράγωγης ρεύματος.

Ψαρά, Καλλιόπη

Η πρωτογενής ενέργεια που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο λιγνίτης και έπεται το πετρέλαιο. Το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας διακρίνεται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Ε.Δ.Σ) ή (Ηπειρωτικό) και στο Νησιωτικό Σύστημα. Το σύστημα μεταφοράς του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος απαρτίζεται από γραμμές μεταφοράς υψηλής (150KV) και υπερύψηλης (400KV) τάσης. Οι σταθμοί παραγωγής του Ηλεκτρικού Συστήματος διακρίνονται σε : •Σταθμούς παραγωγής Ε.Δ.Σ •Αυτόνομούς Σταθμούς παραγωγής του νησιωτικού συστήματος Το αυτόνομο Ηλεκτρικό σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι το ηλεκτρικό σύστημα που τροφοδοτεί τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενός ή περισσοτέρων νησιών, διασυνδεδεμένων μεταξύ τους, το οποίο δεν είναι όμως συνδεδεμένο με το Ηπειρωτικό Σύστημα και περιλαμβάνει ιδίως σταθμούς παραγωγής, δίκτυο παραγωγής, δίκτυο χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης και κάθε άλλο απαραίτητο για την λειτουργία του εξοπλισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.