Βιολογικός καθαρισμός στρατοπέδων ΣΜΥΝ και ΔΝΕ 1500 ατόμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός στρατοπέδων ΣΜΥΝ και ΔΝΕ 1500 ατόμων

Ζαφειροπούλου, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων των ΣΜΥ και ΔΝΕ. Τα δύο στρατόπεδα εξυπηρετούν 1500 άτομα. Η Μονάδα είναι πλήρης και περιλαμβάνει εσχάρωση, εξισορρόπηση, αποφωσφόρωση, απονιτροποίηση, αερισμός, καθίζηση, φίλτρανση, χλωρίωση, συγκέντρωση επεξεργασμένων, μετα - αερισμός, και αποθήκευση λάσπης.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.