Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά την κατασκευή και την λειτουργία του τμήματος 50.3 Φλώρινα - Νίκη του κάθετου άξονα 50 της Εγνατίας Οδού.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά την κατασκευή και την λειτουργία του τμήματος 50.3 Φλώρινα - Νίκη του κάθετου άξονα 50 της Εγνατίας Οδού.

Τσούτσης, Αθανάσιος-Ορέστης

Η μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης αφορά τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνη-Νίκη και πιο συγκεκριμένα το τελευταίο της τμήμα Φλώρινα – Νίκη. Η υπό μελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται από καθαρά αγροτικές δραστηριότητες με συνέπεια η αέρια ρύπανση να προέρχεται από ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων σχεδόν το σύνολο των εκπομπών CO, SO2, NOX, VOC, TPM, O3. Η διεξοδική ανάλυση σχετικά με την εκπομπή αερίων ρύπων κατέδειξε ότι δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. Παρ’ όλα αυτά προτείνεται ο περιοδικός έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετρήσεις των σχετικών κλιματολογικών δεδομένων όπως ο άνεμος, η θερμοκρασία, η βροχόπτωση κλπ.

Thesis
NonPeerReviewed

Δρόμοι
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.