Συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Κυρίτση, Δήμητρα

Το θέμα της μελέτης είναι η συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πόλη του Λιτόχωρου Πιερίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει τις πτυχές και όλους τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσπάθειας συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να ερευνηθεί το τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πόλη του Λιτόχωρου Πιερίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι συστατικό στοιχείο της δομής των σύγχρονων εθνικών οικονομιών και κοινωνιών με αποτέλεσμα να συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση, καθώς, επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή αποτελώντας τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων μίας οικονομίας. Ζούμε σε μια εποχή αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας όπου τα κράτη έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ. Η βάση του ανταγωνισμού έχει μεταφερθεί στο πεδίο της δημιουργίας και διασποράς γνώσης και άρα ο ρόλος της κρατικής οντότητας έχει αναβαθμιστεί. Διαφορές σε εθνικές αξίες, κουλτούρα, ήθη και έθιμα, οικονομικές δομές και ιδρύματα όλα συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. H αξιολόγηση και διερεύνηση του ανταγωνισμού κάθε επιχείρησης από τον ιδιοκτήτη επιχειρηματία της, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κ αρκετά προβλήματα όμως, τα οποία μπορούν να λυθούν μέσω της συνεργασίας μεταξύ τους με αποτέλεσμα την συνένωση των δυνάμεων, την εξειδίκευση και την κοινή δράση. Το Διαδίκτυο έχει, επίσης, διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς έχει συμβάλει στις αλλαγές του σύγχρονου επιχειρείν. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι της συνολικής στρατηγικής των επιχειρήσεων . Προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι με σταθερότητα, οι συνεργασίες των επιχειρήσεων έχουν καθοριστική σημασία, καθώς και η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.