Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην πόλη της Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην πόλη της Κοζάνης

Μανωλάκος, Αναστάσιος
Νόβα, Μαρίνα

Το θέμα της μελέτης είναι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην πόλη της Κοζάνης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει τις πτυχές και όλους τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσπάθειας δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης ή επέκτασης μιας υφιστάμενης επιχείρησης από γυναίκες και ειδικότερα από τις γυναίκες της πόλης της Κοζάνης. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της γυναικείας επιχειρηματικότητας παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις χώρες του δυτικού κόσμου. Παρόλο που το επιχειρηματικό ενδιαφέρον των ανδρών παρουσιάζεται εντονότερο από εκείνο των γυναικών, η γυναικεία επιχειρηματικότητα θεωρείται εξίσου σημαντική με την ανδρική για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων γυναικών. Η απασχόληση σε μια προσωπική επιχείρηση, εκτός του ότι επιλύει το πρόβλημα της ανεργίας, προσφέρει ανεξαρτησία, δημιουργικότητα, συναισθήματα αυτοεκπλήρωσης, δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού εργασίας καθώς επίσης δυνατότητα επικοινωνίας με πολλούς και διαφορετικής φύσεως ανθρώπους. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή απασχόλησης για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και κυρίως εκείνων που διαμένουν στην ύπαιθρο, είναι μεγάλης ηλικίας και χαμηλού εισοδήματος. Οι καλές πρακτικές έχουν αποδείξει ότι παρά τα πιθανά προβλήματα της εισόδου της γυναίκας στον επιχειρηματικό κόσμο, η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης τόσο της οικογένειάς της όσο και της κοινωνίας στην οποία είναι ενταγμένη.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.