Το εξαγωγικό μάρκετινγκ και η χρήση του διαδικτύου στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το εξαγωγικό μάρκετινγκ και η χρήση του διαδικτύου στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μαλιγκάνη, Φανή
Γιάνναρη, Ματίνα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη εκπονήθηκε κατά κύριο λόγο για να διερευνηθεί κατά πόσο οι Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το εξαγωγικό μάρκετινγκ και το διαδίκτυο για την προώθηση των προϊόντων τους. Αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες όπως το μάρκετινγκ και η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο διαδίκτυο καθώς επίσης και στους τρόπους με τον οποίο αυτό επηρεάζει το εξαγωγικό μάρκετινγκ και την διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων ενός αγοραστή. Επίσης, έχει βασικό σκοπό να διαπιστωθούν οι απόψεις των εξαγωγέων και τον κατόχων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την λειτουργία αυτής της μεθόδου και κατά πόσο η χρήση αυτής επηρεάζει τις αγορές τους. Τέλος, πραγματοποιείται δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα 50 ΜΜΕ για να διερευνηθούν οι απόψεις των εξαγωγέων σχετικά με τη συμβολή του εξαγωγικού μάρκετινγκ με τη χρήση του Διαδικτύου στις πωλήσεις τους και πόσο η προβολή των επιχειρήσεων και η προώθηση των προϊόντων τους, επηρεάζεις τις αγορές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Μάρκετινγκ
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.