Διεθνοποίηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνοποίηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δαφνή, Ελένη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι σχέσεις αφενός της καινοτομίας και της διεθνοποίησης και αφετέρου της διεθνοποίησης και της αποδοτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξετάζεται δηλαδή, κατά πόσο η καινοτομία ως αιτία έχει αποτέλεσμα την διεθνοποίηση και ταυτόχρονα η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση των επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, σε πρώτο πλάνο αναλύεται η διεθνοποίηση, καθώς και η στρατηγική επιτυχημένης διεθνοποίησης μιας ΜΜΕ. Σε δεύτερο πλάνο, αναλύεται, η καινοτομία των ΜΜΕ με όλες τις διαδικασίες καινοτομίας, τα είδη καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι μια μελέτη σε μια καινοτόμα μικρομεσαία επιχείρηση στο νομό Ευβοίας, που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της περιοχής ως προς τον βαθμό καινοτομικότητας σε επίπεδο προϊόντος, παραγωγικών διαδικασιών και οργανωτικής δομής και έχουν διακριθεί και αναγνωριστεί όχι μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση επέτρεψε την εις βάθος κατανόηση του επιπέδου καινοτομίας στο οποίο έχει φτάσει η συγκεκριμένη επιχείρηση ενώ στο πλαίσιο της πραγματοποιείται μια πλήρης ανάλυση του ιστορικού της, του εταιρικού επιπέδου στρατηγικής της επιχείρησης, η καταγραφή και ανάλυση των πληροφοριών για το εξωτερικό της περιβάλλον και ειδικά για το διεθνές περιβάλλον των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Καινοτομία (επιχείρηση)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.