Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων γαλακτοβιομηχανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων γαλακτοβιομηχανίας

Ντόπρου, Αναστασία

Στην εργασία γίνεται αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας. Αναλύεται ο σκοπός και η έννοια της Ανάλυσης των Λογιστικών Καταστάσεων. Αναφέρονται τα είδη της Λογιστικής Ανάλυσης. Γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευθούν και να αναλυθούν οι πιο γνωστοί και χρησιμοποιούμενοι αριθμοδείκτες. Αναλύεται ο Κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας και γίνεται παρουσίαση των εταιριών «ΦΑΓΕ» και «ΔΕΛΤΑ». Τέλος αντίστοιχα γίνεται ανάλυση της εταιρίας «ΦΑΓΕ» και «ΔΕΛΤΑ» με τη χρήση δέκα λογιστικών δεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων
Γαλακτοκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.