Ανάλυση γενικού λογιστικού σχεδίου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ανάλυση γενικού λογιστικού σχεδίου

Ντέντος, Ευάγγελος

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε μια λογιστική χρήση, οι οροί της απογραφής της αποτίμησης και των αποσβέσεων καθώς και οι χρήσεις τους, καθώς οι ομάδες Οκτώ (8) «Λογαριασμοί αποτελεσμάτων» και η ομάδα Δέκα (10) «Λογαριασμοί Τάξεως». Θα γίνει μια αναφορά στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στην λογιστική χρήση, και στη συνεχεία θα γίνει η παρουσίαση των λογιστικών ενεργειών μιας επιχείρησης κατά την έναρξη, λήξη αλλά και διάρκεια της χρήσης. Επίσης θα γίνει ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται σε μια χρήση. Αναφέρεται στην ανάλυση των ορών της αποτίμησης, της απογράφης και των αποσβέσεων, και επικεντρώνεται στις αποσβέσεις με περεταίρω ανάλυση με την χρήση προσαρτήματος που αναφέρεται η ισχύουσα νομοθεσία των αποσβέσεων. Θα παρουσιαστεί η ομάδα 8 «Αποτελέσματα χρήσης», καθώς και η παρουσίαση και ανάλυση των υπολογαριασμών της. Στη συνέχεια θα γίνει μια ανακεφαλαίωση της ομάδας 8 με ένα συγκεντρωτικό παράδειγμα στο οποίο παρουσιάζεται στην πράξη η χρήση της ομάδας 8. Τέλος παρουσιάζονται και αναλύονται οι υπολογαριασμοί της ομάδας 10 καθώς και η χρήση τους ομοίως με την ομάδα 8. Έπειτα με την χρήση παραδειγμάτων παρουσιάζεται η χρήση της ομάδας 10 σε πιθανά σενάρια.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστικό σχέδιο, Γενικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)