Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

Μπαλιάκας, Αλέξανδρος
Καραμανδάνη, Ιωάννα

Η ανάγκη της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος κρίθηκε επιτακτική ως αποτέλεσμα της δαιδαλώδους φορολογικής νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι και το 2012. Σκοπός της είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής και η άρση των αδικιών. Στα πλαίσια αυτής της αναμόρφωσης η ελληνική πολιτεία προχώρησε με το Νόμο 4093/2012 που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2012 και με έναρξη ισχύος την 1/1/2013, στην αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Με το νέο αυτό νομοθέτημα επιχειρήθηκε η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που ίσχυαν με τον ΚΒΣ. Στην εργασία παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και η σχέση που έχει ο ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Επιπλέον, επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και στο τέλος αναλύονται κάποια κύρια άρθρα του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογικό σύστημα
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.