Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2014 (EN)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

Μπαλιάκας, Αλέξανδρος
Καραμανδάνη, Ιωάννα

Η ανάγκη της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος κρίθηκε επιτακτική ως αποτέλεσμα της δαιδαλώδους φορολογικής νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι και το 2012. Σκοπός της είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής και η άρση των αδικιών. Στα πλαίσια αυτής της αναμόρφωσης η ελληνική πολιτεία προχώρησε με το Νόμο 4093/2012 που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2012 και με έναρξη ισχύος την 1/1/2013, στην αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Με το νέο αυτό νομοθέτημα επιχειρήθηκε η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που ίσχυαν με τον ΚΒΣ. Στην εργασία παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και η σχέση που έχει ο ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Επιπλέον, επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και στο τέλος αναλύονται κάποια κύρια άρθρα του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογικό σύστημα
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)