Η εφαρμογή των ΔΛΠ στις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η εφαρμογή των ΔΛΠ στις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

Τζαβέλα, Σπυριδούλα

Η εργασία έχει ως σκοπό τη συνοπτική παρουσίαση τόσο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο την σημασία των σύγχρονων τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είναι γνωστό ότι η οικονομική επιστήμη είναι ένας τομέας διαρκών αλλαγών, αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών, το άνοιγμα των αγορών αλλά και το κέρδος των επιχειρήσεων, μελετάται λοιπόν η πορεία και η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς και παρουσιάζονται σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια των Δ.Λ.Π. και συγκεκριμένα τα κύρια όργανα κατάρτισης καθώς και τις διαφορές μεταξύ των Δ.Λ.Π και Ε.Λ.Π. Στα επόμενα πέντε κεφάλαια αναπτύσσονται οι έννοιες των σύγχρονων χρηματοδοτικών μορφών των επιχειρήσεων δηλ. του Leasing, του Forfaiting του Factoring, του Franchise καθώς και του Venture Capital.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.