Επιχειρηματικά σχέδια: μεθοδολογία εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων, παράδειγμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επιχειρηματικά σχέδια: μεθοδολογία εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων, παράδειγμα

Βεγιάννη, Υπαπαντή

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να γίνει κατανοητή η σημαντικότητα των επιχειρηματικών σχεδίων για την ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και ο τρόπος που αυτά εκπονούνται, για να είναι αποτελεσματικά για κάθε είδος επιχείρησης. Παρουσιάζεται και ένα υπαρκτό παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου για να γίνει αντιληπτό στην πράξη πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή του. Γίνεται μια εισαγωγή στα επιχειρηματικά σχέδια. Αναφέρεται ο ορισμός τους, η χρησιμότητα τους, οι σκοποί τους, τα πλεονεκτήματα τους καθώς και τα στάδια κατάρτισης τους. Γίνεται η ανάλυση της μεθοδολογίας κατάρτισης των επιχειρηματικών σχεδίων. Αναφέρονται τα περιεχόμενα ,η οργάνωσης της επιχείρησης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, ο σχεδιασμός των λειτουργιών της, η έρευνα αγοράς και το σχέδιο marketing καθώς και η εκτίμηση των κινδύνων. Γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσα από διάφορους παράγοντες όπως είναι η αγορά, οι άνθρωποι, οι διαδικασίες, η υποδομή καθώς και η οικονομική τοποθέτηση. Τέλος γίνεται λεπτομερής περιγραφή ενός επιχειρηματικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα για την εταιρία με την επωνυμία «Κωνσταντάκης Κωνσταντίνος».

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.