Σεισμοί και ρήγματα στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σεισμοί και ρήγματα στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Κεσσίδης, Οδυσσέας

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των ρηγμάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης καθώς και η σεισμικότητά της. Η περιοχή μελέτης, περιλαμβάνει γεωγραφικά, τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Από γεωλογικής άποψης, η Σερβομακεδονική μάζα και η Περιροδοπική ζώνη είναι οι γεωλογικές ζώνες στις οποίες ανήκει η περιοχή μελέτης. για όλα τα γεωλογικά φαινόμενα. Εξίσου σημαντικό κρίνεται να γίνει αναφορά σε κάποιες γενικές έννοιες και το κατά πόσο επηρεάζουν τον Ελληνικό χώρο. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο θα προσδιοριστεί η περιοχή την οποία πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία. Θα ακολουθήσει ανάλυση των γεωτεκτονικών στοιχείων τα οποία λαμβάνουν χώρα και επηρεάζουν άμεσα την περιοχή μελέτης. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί και τον κορμό αυτής της πτυχιακής εργασίας. Σε πρώτο στάδιο δίνονται οι απαραίτητες γνώσεις πάνω στην τεκτονική γεωλογία, όσων αφορά τις ρηξιγενείς δομές και τις εκδηλώσεις τους στις γεωλογικές μονάδες. Θα αναλυθούν τα είδη των ρηγμάτων και θα επεξηγηθούν οι δυνάμεις που συντελούν στην δημιουργία και εκδήλωσή τους. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν τα σύγχρονα (νεοτεκτονικά) ρήγματα που επηρεάζουν την περιοχή ακόμα και σήμερα. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα εξηγηθεί το πώς ακριβώς γίνεται ο συσχετισμός σεισμών και διαρρήξεων. Θα αναφερθούμε σε μεθόδους εύρεσης, προσδιορισμού και ανάπτυξης των μηχανισμών γένεσης των σεισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Σεισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.