Διαδικτυακές αγορές αγροτικών προϊόντων, προβλήματα και προοπτικές = Online purchases of agricultural products. Problems and prospects

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαδικτυακές αγορές αγροτικών προϊόντων, προβλήματα και προοπτικές = Online purchases of agricultural products. Problems and prospects

Κοντοδιαμαντής, Κυριάκος

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων. Η εν λόγω έρευνα εστιάζει στην περίπτωση της Ελλάδας, στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην χώρα. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην μορφή που έχει η αγρο-τροφική βιομηχανία, τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει λόγω σε διεθνές επίπεδο, λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, λόγω της έλλειψης συνεργασίας και τεχνογνωσίας των Ελλήνων παραγωγών. Η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώνεται με την αναφορά επιτυχημένων παραδειγμάτων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ηλεκτρονικό εμπόριο - Δίκαιο και νομοθεσία
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.