Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εκτοξευμένο σκυρόδεμα

Καούρη, Αικατερίνη
Κικιρή, Μαρία-Ελένη

Στην παρούσα εργασία, πέρα από τα επιστημονικά δεδομένα, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη παράθεση των πληροφοριών και η κατά το δυνατό καλύτερη σύνθεση και παρουσίαση. Σχετικά με το εκτοξευμένο σκυρόδεμα, οι περισσότερες πληροφορίες αντλήθηκαν από το διαδίκτυο. Το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της εργασίας έχει να κάνει με τη σύσταση και την παραγωγή του υλικού. Σ αυτό αναφέρονται προδιαγραφές των κανονισμών για το εκτοξευμένο σκυρόδεμα, λεπτομέρειες για τα συστατικά του και το σύνολο των χημικών πρόσθετων, πλαστικοποιητών και επιταχυντών. Επιπλέον στη διεύρυνση των χρήσεων του υλικού έχει συμβάλει και η εισαγωγή ινών οπλισμού, έτσι ώστε σήμερα να θεωρείται ένα εξαιρετικά σταθερό και αξιόπιστο υλικό στην κατασκευαστική βιομηχανία. Ακολουθεί μια πλήρης περιγραφή για την εφαρμογή του σκυροδέματος με τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν αμιγώς την εφαρμογή, αλλά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, με έμφαση στην επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα στην τελική ποιότητα του υλικού. Επίσης παρουσιάζεται το σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα σ αυτόν τον τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.