Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης χωρικών - γεωγραφικών δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης χωρικών - γεωγραφικών δεδομένων

Αράπας, Ιωάννης

Η πτυχιακή εργασία αυτή αφορά την χρήση ειδικών εφαρμογών λογισμικού για διαχείριση γεωγραφικών και χωρικών δεδομένων. Αναλύει τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν καθώς και τη χρήση τους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην χρήση και διαχείριση χωρικών δεδομένων κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση ενός έργου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ένα μοντέλο εφαρμογής πέντε σταδίων μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αντιληφθεί την υπάρχουσα τεχνολογία και το πώς μπορεί να βελτιώσει την αξία των χωρικών του δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής συζήτηση για την εφαρμογή AutoCAD Map 3D και τη χρήση της στην διαχείριση χωρικών δεδομένων. Τα διαγράμματα ροής εργασίας στο κεφάλαιο αυτό εξηγούν αποτελεσματικούς τρόπους για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών διαχείρισης χωρικών δεδομένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται παραδείγματα λύσεων σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά προβλήματα, όπως αυτά αντιμετωπίζονται από ένα πλήθος χρηστών ειδικών εφαρμογών. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρέχονται παραδείγματα χαρτών που κατασκευάστηκαν με το AutoCAD Map 3D και άλλες συναφείς ειδικές εφαρμογές.

Thesis
NonPeerReviewed

AutoCAD
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.