Ρύπανση της ατμόσφαιρας από αυτοκίνητα: η ελληνική πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από αυτοκίνητα: η ελληνική πραγματικότητα

Δούμη, Ευδοκία

Η εργασία αυτή αναφαίρεται στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα βλαβερά αέρια λύματα (εκπομπή καυσαερίων) των αυτοκινήτων και τις επιπτώσεις τους στην ατμόσφαιρα της Ελλάδος και τον άνθρωπο. Το πρόβλημα εντείνεται στις πόλεις στις οποίες είναι αυξημένη η χρήση και μετακίνηση των ανθρώπων με αυτοκίνητα. Θα εξεταστεί το πώς προέρχεται το πρόβλημα, τις επιπτώσεις που έχει στην ατμόσφαιρα και τους ζωντανούς οργανισμούς (περιβάλλον) και θα δοθούν επιστημονικές και νομικές λύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας - Μόλυνση
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.