Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ζώρου, Γεωργία

Στην εργασία γίνεται ανάλυση μιας από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στο κλάδο του τσιμέντου και των κατασκευών της ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Το χρονολογικό διάστημα 2005-2007 που επέλεξα για ανάλυση αποτελεί σημαντικό κομμάτι αλλαγών της εταιρείας και αναφέρεται στην εποχή προτού γίνει φανερή η οικονομική κρίση και επιπλέον τα οικοδομικά έργα και δημιουργία κατοικιών σε αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα οπού ο οικοδομικός κλάδος είναι πεσμένος. Η ανάλυση της εταιρείας θα γίνει με οικονομικές καταστάσεις, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα δεδομένα τους, και χρήση αριθμοδεικτών. Η ανάλυση αυτή βοηθά στο να κατανοήσει καλύτερα την πορεία της εταιρείας οποίος ενδιαφέρεται για την εταιρεία και έχει άμεση σχέση μαζί της δηλαδή μέτοχοι της εταιρείας ,προμηθευτές φορολογικοί φορείς κλπ. Η ανάλυση αυτή θα δείξει την πορεία των οικονομικών μεγεθών, τις μεταβολές τους τον λόγο που συνέβησαν οι μεταβολές αυτές, γεγονός που βοηθά πολύ την επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.