Διαφεύγουσες εκπομπές ρύπων και συντελεστών εκπομπής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαφεύγουσες εκπομπές ρύπων και συντελεστών εκπομπής

Ζαβερδινος, Εύαγγελος-Λάμπρος

Η σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί σε πολλές κοινωνίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, είχε ποικίλες συνέπειες σε πολλούς τομείς. Ένας βασικός τομέας που επηρεάζεται σημαντικά από την βιομηχανική αυτή επανάσταση, είναι αυτός του επιπέδου των ρύπων και αερίων στην ατμόσφαιρα, το οποίο κατ’ επέκταση επιδρά σημαντικά στη γενικότερη μόλυνση του περιβάλλοντος. Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η σύνοψη μερικών εκ των βασικότερων πηγών τέτοιου είδους ρύπανσης, μέσω διαφυγούσας σκόνης και γενικότερα σωματιδιακών εκπομπών. Όπως θα σημειωθεί και στη συνέχεια, οι παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλεται μια τέτοια εκπομπή είναι πολλοί, και απαιτείται ιδιαίτερα οργανωμένη προσπάθεια ώστε να περιοριστούν. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο προληπτικά μέτρα και συστηματική συντήρηση, κάτι που αναπόφευκτα συνεπάγεται αυξημένα κόστη για τις εκάστοτε βιομηχανικές μονάδες.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας - Μόλυνση
Καυσαέρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.