Επιχειρηματικές ενώσεις και οργανισμοί. Ο ρόλος τους στον τομέα στήριξης των εξωτερικών εμπορικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιχειρηματικές ενώσεις και οργανισμοί. Ο ρόλος τους στον τομέα στήριξης των εξωτερικών εμπορικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας

Στεργίου, Σοφία

Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει το εγχείρημα της εξαγωγής ενός προϊόντος Ευρωπαϊκής προέλευσης από μια χώρα - μέλος της ΕΕ προς αντίστοιχες ή εκτός της ένωσης χώρες οδηγεί αβίαστα στην ανάγκη δημιουργίας ενός οδηγού των επιχειρησιακών ενώσεων και οργανισμών που δρουν συμπληρωματικά στη διαδικασία αυτή. Εξάλλου, και μια απλή μάτια στη γεωφυσική θέση της χώρας ως σταυροδρόμι μεγάλων ενεργειακών και συγκοινωνιακών κόμβων, επιβεβαιώνει την αναπόφευκτη έκρηξη του εξωτερικού εμπορίου τόσο στη βαλκανική όσο και στην Ασία, καθώς επίσης και στην Ανατολική πλευρά της Μεσογειακής λεκάνης. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη, η απλοποίηση των διαδικασιών, η ενημέρωση των επαγγελματιών καθώς και η ενεργοποίηση των φορέων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για την περαιτέρω εξελίξει της χώρας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες που αναπτύσσονται τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίως η παρακάτω ανάλυση, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα ευρετήριο ενώσεων και οργανισμών στήριξης των εμπορικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας που στα χέρια κάθε νέου επαγγελματία να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.