Κάθετη και οριζόντια χρηματοοικονομική ανάλυση για την περίπτωση, των εισηγμένων στο ΧΑΑ: BYTE Computer A.B.E.E. και Logismos συστήματα πληροφορικής Α.Ε.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Κάθετη και οριζόντια χρηματοοικονομική ανάλυση για την περίπτωση, των εισηγμένων στο ΧΑΑ: BYTE Computer A.B.E.E. και Logismos συστήματα πληροφορικής Α.Ε.

Τσέλη, Ξανθίππη

Συγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις των δυο εταιρειών τόσο σε ετήσιο επίπεδο όσο και σε ένα εύρος πενταετίας με τις μεθόδους κάθετη και οριζόντια χρηματοοικονομική ανάλυση με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την πορεία της κάθε μιας επιχείρησης χωριστά αλλά και τη σύγκριση μεταξύ τους. Η ανάλυση συνεχίζει με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών και την εισαγωγή τους σε έναν πηγαίο κώδικα που έχει σχέση με την ανάλυση των κυρίων συνιστωσών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Mathematica.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.