Μελέτη εκσυγχρονισμού και επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κατερίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη εκσυγχρονισμού και επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κατερίνης

Λαζάρου, Σπυρίδων
Βογδάνος, Δημήτριος
Χρυσουλάκης, Μανούσος

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Κατερίνης. Η εγκατάσταση μελετάται τόσο για τα αυξημένα φορτία λυμάτων που αναμένονται λόγω της σταδιακής επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης και της μελλοντικής αύξησης του πληθυσμού και επιπλέον, για ποσότητες βοθρολυμάτων από γειτονικούς οικισμούς οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση. Η Κατερίνη διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εκτιμάται ότι εξυπηρετεί σήμερα περί τους 35.000 κατοίκους (70% της πόλης) και επεκτείνεται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για να καλύψει το σύνολο αυτής. Το δίκτυο δέχεται αστικά λύματα, αλλά και υγρά απόβλητα από ορισμένες μικρές γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στην περίμετρο της πόλης καθώς και από το νοσοκομείο της πόλης

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.