Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση Λαπατζά του Δήμου Μουρικίου Νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση Λαπατζά του Δήμου Μουρικίου Νομού Κοζάνης

Μαργώνη, Χριστίνα

Η πτυχιακή εργασία αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία λατομείου στη θέση Λαπάντζα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Άρδασσας, του Δήμου Μουρικίου, Νομού Κοζάνης. Το λατομείο λειτουργεί εντός λατομικής ζώνης και καταλαμβάνει εμβαδόν 268.000 m2. Μισθωτής του λατομικού χώρου είναι η τεχνική εταιρία ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε. Στη μελέτη εντοπίζεται γεωγραφικά ο χώρος επέμβασης και συγχρόνως αποδίδεται η γεωγραφική του συσχέτιση με χώρους της περιοχής με ειδικό χαρακτήρα και χρήση. Γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όπου διερευνώνται συστηματικά εκείνοι οι παράγοντες και μεταβλητές που οικοδομούν με τη μεμονωμένη δράση τους, αλλά και την αλληλεπίδρασή τους αυτό που ονομάζεται περιβάλλον. Δίνονται πληροφορίες για την σκοπιμότητα της εκμετάλλευσης από πλευράς δυνατοτήτων ποσοτικών και διαχρονικών για την μέθοδο εκμετάλλευσης. Τέλος περιγράφεται ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοιώσεις από τη λατομική δραστηριότητα και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Λατομεία
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.