Το αφορολόγητο όριο: έννοια, σκοπιμότητα θέσπισης και ενδεχόμενο κατάργησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το αφορολόγητο όριο: έννοια, σκοπιμότητα θέσπισης και ενδεχόμενο κατάργησης

Ντόβας, Στέλιος

Το αφορολόγητο όριο έχει θεσπιστεί από τον νομοθέτη τόσο ως στοιχείο προσδιορισμού του ελάχιστου ορίου εισοδήματος που επιτρέπει σε ένα άτομο να διαβιώνει με μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όσο και σαν βασικό στοιχείο προσδιορισμού της φορολογικής πολιτικής ενός κράτους. Ωστόσο οι συχνές μεταβολές στην πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών γύρω από το αφορολόγητο όριο εισοδήματος που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των παλινδρομήσεων της φορολογικής πολιτικής, ενώ οι μετατοπίσεις από το ένα άκρο (αφορολόγητο 12.000 ευρώ το 2010), στο άλλο (πλήρης κατάργηση του για τους ελεύθερους επαγγελματίες), συνιστούν μία από τις βαρύτερες αδικίες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, που ισχύει από το 2013. Το αφορολόγητο εισόδημα είναι το εισόδημα που το ίδιο το κράτος έχει κρίνει ως αρκετά μικρό και το απαλλάσσει από την υποχρέωση συνεισφοράς στις κρατικές δαπάνες. Πρόκειται για έκφραση της αρχής της ισότητας στα δημόσια βάρη αλλά και της αρχής του κοινωνικού κράτους, να αποφεύγει δηλαδή να επιβαρύνει με φόρους πρόσωπα που είναι οικονομικά ασθενής. Με την θέσπιση του αφορολόγητου ορίου το κράτος κάνει μια διάκριση μεταξύ αυτών που έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν στις κρατικές δαπάνες και αυτών που δεν έχουν την δυνατότητα αυτή χωρίς να υποβαθμίσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.