Η γιορτή αγροτουρισμού Χίου ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η γιορτή αγροτουρισμού Χίου ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης

Μάλλα, Κυριακή

Το θέμα που απασχολεί την παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην «Γιορτή Αγροτουρισμού Χίου ως Παράγοντας Τοπικής Ανάπτυξης». Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ερεύνηση του κατά πόσο η Γιορτή Αγροτουρισμού της Χίου συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη. Βασικοί πυλώνες στην πραγματοποίηση της έρευνας ήταν η βοήθεια των συνεντεύξεων από τους αρμόδιους της Γιορτής Αγροτουρισμού Χίου, καθώς επίσης και τα ερωτηματολόγια τα οποία δομήθηκαν καθαρά και μόνο για αυτό το σκοπό. Σχεδιάστηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια από τα οποία το ένα απευθυνόταν στους εκθέτες των περιπτέρων της γιορτής και το άλλο στους επισκέπτες της γιορτής. Τα πρωτότυπα σημεία της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της εργασίας, ήταν ο Δημοτικός Κήπος της Χίου όπου διοργανώθηκε εκεί η Γιορτή Αγροτουρισμού. Μέσα στο πενθήμερο της Γιορτής, από 30 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου, μοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια και από τους εκθέτες και από τους επισκέπτες. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας είναι ότι όντως η Γιορτή Αγροτουρισμού Χίου συμβάλλει ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός - Διοίκηση και οργάνωση
Αγροτική πολιτική
Εμπορικές διαπραγματεύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.