Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής

Καραΐσκου, Αφροδίτη

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο διανομέας είναι τα βοηθητικά του εμπορίου πρόσωπα, που, σε μόνιμη βάση, ασκούν διαμεσολάβηση μεταξύ της επιχείρησης και της πελατείας της, για την διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον επιχειρηματία σε ευκαιριακά (όπως οι παραγγελλιοδόχοι, μεσίτες, πράκτορες) ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο διανομέας, εντάσσονται σε δίκτυο άλλων ομοίων τους και στη σχέση τους με τον επιχειρηματία προέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης8 . Από τις παραπάνω συμβάσεις μόνο η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας είναι ρυθμισμένη στο νόμο, με το π.δ. 219/1991. Αντίθετα, για τη διανομή δεν έχει ληφθεί ειδική νομοθετική πρόνοια. Πρόκειται λοιπόν για ανώνυμες συμβάσεις9 , οι οποίες υπόκεινται καταρχήν στους κανόνες του γενικού ενοχικού ή ενδείκνυται γι αυτές η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν άλλες, παρόμοιες, συμβάσεις. Στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει μια απόπειρα επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος, δηλαδή αν μπορούν να εφαρμοστούν, αναλογικά, οι διατάξεις του π.δ. 219/1991, που ρυθμίζει τα σχετικά με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, και ποιες από αυτές στο διανομέα. Προς το σκοπό αυτό θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση των διατάξεων του δικαίου της εμπορικής αντιπροσωπείας, με επισήμανση των σημαντικότερων θεμάτων, που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους. Στη συνέχεια θα γίνει μια προσέγγιση της σύμβασης διανομής, προκειμένου να αναφανούν οι νομικά σημαντικές ομοιότητες με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Τέλος, θα εξεταστεί το ζήτημα της αναλογίας των επιμέρους διατάξεων της εμπορικής αντιπροσωπείας, όπως αυτές αναλύθηκαν στο οικείο κεφάλαιο, στην κάθε σύμβαση χωριστά, τόσο από θεωρητική άποψη, αλλά και όπως τούτο αντιμετωπίστηκε από τα Δικαστήρια της ουσίας και το Ακυρωτικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Συμβάσεις - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)