Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής

Καραΐσκου, Αφροδίτη

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο διανομέας είναι τα βοηθητικά του εμπορίου πρόσωπα, που, σε μόνιμη βάση, ασκούν διαμεσολάβηση μεταξύ της επιχείρησης και της πελατείας της, για την διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον επιχειρηματία σε ευκαιριακά (όπως οι παραγγελλιοδόχοι, μεσίτες, πράκτορες) ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο διανομέας, εντάσσονται σε δίκτυο άλλων ομοίων τους και στη σχέση τους με τον επιχειρηματία προέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης8 . Από τις παραπάνω συμβάσεις μόνο η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας είναι ρυθμισμένη στο νόμο, με το π.δ. 219/1991. Αντίθετα, για τη διανομή δεν έχει ληφθεί ειδική νομοθετική πρόνοια. Πρόκειται λοιπόν για ανώνυμες συμβάσεις9 , οι οποίες υπόκεινται καταρχήν στους κανόνες του γενικού ενοχικού ή ενδείκνυται γι αυτές η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν άλλες, παρόμοιες, συμβάσεις. Στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει μια απόπειρα επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος, δηλαδή αν μπορούν να εφαρμοστούν, αναλογικά, οι διατάξεις του π.δ. 219/1991, που ρυθμίζει τα σχετικά με τον εμπορικό αντιπρόσωπο, και ποιες από αυτές στο διανομέα. Προς το σκοπό αυτό θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση των διατάξεων του δικαίου της εμπορικής αντιπροσωπείας, με επισήμανση των σημαντικότερων θεμάτων, που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους. Στη συνέχεια θα γίνει μια προσέγγιση της σύμβασης διανομής, προκειμένου να αναφανούν οι νομικά σημαντικές ομοιότητες με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Τέλος, θα εξεταστεί το ζήτημα της αναλογίας των επιμέρους διατάξεων της εμπορικής αντιπροσωπείας, όπως αυτές αναλύθηκαν στο οικείο κεφάλαιο, στην κάθε σύμβαση χωριστά, τόσο από θεωρητική άποψη, αλλά και όπως τούτο αντιμετωπίστηκε από τα Δικαστήρια της ουσίας και το Ακυρωτικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Συμβάσεις - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.