Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στεφοπούλου, Βάια

Στην εργασία γίνεται αναφορά στον ορισμό της λογιστικής, τη χρησιμότητα του ισολογισμού, στις αρχές σύνταξης του, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα, καθώς και στις κατηγορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Γίνεται αναφορά στους αριθμοδείκτες, στη χρησιμότητα τους και αναλύονται οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. Δίνεται ένα παράδειγμα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ανώνυμης Εταιρίας βάση αριθμοδεικτών. Παραθέτονται ισολογισμοί πέντε ετών της Ανώνυμης Εταιρίας INTRACOM A.E. και γίνεται η σύγκριση και ανάλυση της πορείας της βάση αριθμοδεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.