Αμοιβές προσωπικού και η λογιστική παρακολούθησή τους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Αμοιβές προσωπικού και η λογιστική παρακολούθησή τους

Μηνιάτης, Γεώργιος

Με την μελέτη επιδιώκεται η λεπτομερής ανάλυση των αμοιβών προσωπικού τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική προσέγγιση. Αρχικά αποτυπώνονται οι έννοιες για την εργασία και ειδικότερα για την εξαρτημένη εργασία, έτσι όπως ορίζονται από τον Νόμο. Στη συνέχεια, με βάση όσα ορίζει ο Αστικός Κώδικας, αναλύονται οι συμβάσεις εργασίας, τα είδη τους, οι προϋποθέσεις για την εγκυρότητά τους και ο τύπος που πρέπει να ακολουθείται για την αναγγελία της πρόσληψης. Παρουσιάζονται τα είδη των αποδοχών των εργαζόμενων, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Ξεκινώντας με την οριοθέτηση της έννοιας της αμοιβής, καθορίζονται οι αποδοχές που συνιστούν την αμοιβή των εργαζομένων, ως οικονομικό αντάλλαγμα για την παρασχεθείσα εργασία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από όσα επιβάλλει ο εκάστοτε νόμος (συλλογικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις, κ.λπ.). Στα είδη των αποδοχών, πέρα από τις τακτικές αμοιβές, γίνεται αναφορά στην υπερεργασία και την υπερωριακή εργασία, στα επιδόματα και τα Δώρα που οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν (Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αδείας, κ.λπ.), αλλά και τις προβλεπόμενες αποδοχές σε τυχόν ασθένεια. Η μελέτη εστιάζει στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων (εργοδοτών και εργαζομένων) στην λύση της σύμβασης εργασίας. Στην περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη απαιτείται η καταβολή από μέρους του, αποζημίωσης προς τους εργαζόμενους, ανάλογα την προϋπηρεσία, το ύψος των τακτικών αποδοχών και την διάκρισή τους σε υπαλλήλους ή εργατοτεχνίτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβές
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)