Αποτίμηση αποθεμάτων με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Δ.Λ.Π.: συγκριτική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αποτίμηση αποθεμάτων με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Δ.Λ.Π.: συγκριτική ανάλυση

Πετρίδης, Μαρίνος
Σιταρά, Ειρήνη

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την αποτίμηση των αποθεμάτων με βάση το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ, προβαίνοντας σε μια συγκριτική ανάλυσή τους. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία αντλήθηκαν μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία παρουσιάζει και αναλύει την έννοια των αποθεμάτων και της αποθήκης των επιχειρήσεων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Επίσης μελετά την αποτίμηση των αποθεμάτων με βάση τα όσα ορίζει το ΕΓΛΣ. Στη συνέχεια μελετά το 2ο ΔΛΠ που αφορά τα αποθέματα. Τέλος πραγματοποιείται η σύγκριση της αποτίμησης με βάση το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Αποθέματα
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.