Μεθοδολογία εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μεθοδολογία εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων

Βεντήστα, Ευαγγελία

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα στον εμπνευστή της ιδέας να διατυπώσει και να παρουσιάσει τον τρόπο υλοποίησής της σε βιώσιμη και κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους δυνητικούς επενδυτές .Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η αξία του έγκειται στη διαδικασία της έρευνας και της μελέτης της επιχείρησης. Θεωρείται ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων όπου το περιεχόμενο του και το σχήμα καθορίζεται από τους στόχους. Επιπλέον, αντιπροσωπεύει όλες τις πτυχές της διαδικασίας επιχειρηματικού προγραμματισμού δηλώνοντας το όραμα και τη στρατηγική με τα υπό-σχέδια για να καλύψει το μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση, την έρευνα και την ανάπτυξη, της παραγωγής και των πωλήσεων .Η εκπόνηση ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου καλύπτει επαρκώς όλες οι λεπτομέρειες της δομής και της λειτουργίας της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.