Σύγκριση φορολογικού καθεστώτος Ελλάδας και Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης: παγκόσμιο εισόδημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύγκριση φορολογικού καθεστώτος Ελλάδας και Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης: παγκόσμιο εισόδημα

Καβουρίδου, Στέλλα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια σειρά οικονομικών ζητημάτων που αφορούν τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων βάση της Σύμβασης Βέρνης που υπογράφθηκε μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο Νόμο 3943/2011 που αφορά το παγκόσμιο εισόδημα καθώς και την απόφαση του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γ. Ζανιά η οποία αποτελεί κομμάτι του νόμου αυτού και αφορά θέματα φορολόγησης παγκοσμίου εισοδήματος. Δίνεται ο ορισμός της φορολογικής κατοικίας, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την δήλωσής της, καθώς και της μόνιμης εγκατάστασης μιας επιχείρησης. Επίσης, αναλύονται διεξοδικά οι συμβάσεις εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας και πως αυτές επηρεάζουν το φορολογικό εισόδημα των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος των offshore εταιρειών στην οικονομία και ειδικότερα στην απόκρυψη εισοδημάτων, περιγράφοντας τον τρόπο απόκρυψής τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Κύπρου, το οποίο περιγράφεται διεξοδικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Εισόδημα
Φορολογικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.