Νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη διεθνούς επιχειρηματικότητας και στρατηγική ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη διεθνούς επιχειρηματικότητας και στρατηγική ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων

Καψίδης, Κλεάνθης

Η εργασία, έχει ως αντικείμενο, την διερεύνηση της συμπεριφοράς του συνόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων. Εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξουν διεθνή επιχειρηματική δράση, καθώς και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνε για την επίτευξη αυτής. Εξετάζει επίσης το πως αντιλαμβάνονται το ενδεχόμενο να εδραιωθούν διεθνώς με την παρουσία τους, θέτονταν της επιχείρηση σε θέση να εκμεταλλευτεί νέες αγορές. Η ανάπτυξη της διεθνούς επιχειρηματικότητας δεν ήταν στα πρωτεύοντα επιχειρηματικά στοιχεία, που μας παρουσίαζαν μέχρι πρότινος οι ελληνικές επιχειρήσεις. απεναντίας μάλιστα. Τα τελευταία έτη ωστόσο, μας δείχνουν ότι γίνεται πιο κατανοητή η ανάγκη διεθνοποίησης καθώς έχει ωριμάσει σαν σκέψη πλέον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι δημιουργούν στο εσωτερικό των επιχειρήσεων μια ροπή, ώστε αυτές να δοκιμάσουν της δυνάμεις τους έξω από τα όρια της ελληνικής αγοράς μιμούμενες αντίστοιχες πιο πρωτοποριακές και εξελιγμένες επιχειρήσεις του κλάδου τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γνωρίσματα του συνόλου των επιχειρήσεων που έχουν ως γενέτειρα της Ελλάδα και επεκτείνονται σε νέες αγορές. Ειδικότερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται, ώστε να διεισδύσουν σε αγορές που θέλουν να εκμεταλλευτούν. Στρατηγικές εισόδου, που μεθοδεύονται από της ελληνικές επιχειρήσεις, για την προσέγγιση και εξυπηρέτηση των αναγκών μιας αγοράς στόχου για αυτές. Εξετάζοντας την διεθνής πορεία της Kleemann Hellas s.a. την οποία μελέτησα ως παράδειγμα, διερευνήθηκαν οι στρατηγικές διεθνοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν από την επιχείρηση. Η επιχείρηση μας έδωσε απλόχερα πολύ χρήσιμα δεδομένα από την προσέγγιση που κάνει ως προς την διαδικασία διεθνοποίησης της. Εξετάστηκαν επίσης και γενικότερα συγκριτικά στοιχεία σε ευρύτερη κλίμακα των Ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με το θέμα των στρατηγικών διεθνοποίησης που επιλέγουν, διευκολύνοντας στην σύνταξη την παρούσας εργασίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα ευρήματα από την εμπειρική διερεύνηση και εξάγονται σχετικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.